František Trapl

Popis pobytu

Na Pedagogické fakultě University British Columbia (UBC) ve Vancouveru jsem působil tři měsíce. Můj studijní status zněl „Visiting International Research Student“. Využil jsem tak příležitosti dané vancouverskou univerzitou, která dovoluje zahraničním studentům přijet v podstatě na libovolně trvající dobu jednoho až několika měsíců. Poplatek za program činil na akademický rok přibližně 10 000 korun (lhostejno, zda studujete měsíc nebo celý jeden či dva semestry), plus povinné zdravotní pojištění dalších cca 1 000/měsíc Kč. Veškeré získávání potřebných informací probíhá z webových stránek univerzity, které jsou jedny z nejpřehlednějších a nejpochopitelnějších vůbec (alespoň z mých zkušeností), případné podrobnosti mi obratem (a správně, včetně eventuelních odkazů) zodpověděli z kontaktního emailu. Na zmíněných webovkách tak student nalezne přesný postup krok za krokem včetně výše finančních poplatků. Mně osobně proces ulehčil i fakt, že jsem byl držitelem pracovního víza, takže jsem „papíry“ ohledně imigračních povinností nemusel řešit. Jestli si správně vybavuji, občanům ČR, pokud nestudují v Kanadě déle než 6 měsíců, postačuje pouze ETA (nutná pro samotný vstup do země).

Náplň výuky

Náplní mého studijního pobytu nebyla docházka do výuky, nýbrž konzultace s mým supervizorem. Nicméně jsem se do výuky několikrát měl možnost podívat. Byl jsem do ní pozván svým supervizorem i jeho kolegy. Využil jsem tuto možnost několikrát, ať už v bakalářské, magisterské nebo i doktorské výuce. Zjednodušeně řečeno semináře probíhaly všelijak, jen ne frontálně. Jednalo se spíše o odborná kolokvia, kde vyučující plnil funkci takového moderátora, pokud na tuto roli nestačil nikdo ze studentů. Neformální způsob byl naprostou přirozeností. Kvalita seminářů tím ovšem vůbec netrpěla.

Tipy a rady pro další studenty

Myslím, že tipy a rady jsem rozepsal v ostatních odstavcích. Nicméně doporučuji, vzhledem ke vzdálenosti provincie Britské Kolumbie od ČR, využít tamější pobyt také k cestování po okolí, ať už olympijské hory nad městem, Vancouver Island, případně národní parky Banff, Jaspers na hranicích s provincií Alberta nebo stát Washington a Oregon na severozápadu USA. Další postřeh: Pokud student nevládne angličtinou do té míry, že by jej tento fakt měl odradit od vycestování do Kanady, může své obavy pustit z hlavy, neboť ve Vancouveru (případně v celé Kanadě) na nikoho nikdo nebude hledět „ty neumíš anglicky“, apod. Svou „ne-angličtinou“ zcela zapadnete mezi místní, kterými jsou Číňani, Filipínci, Indové, Íránci, Evropani všehodruhu, latinoamerikánci atd.; lhostejno, zda mluvíte na ulici, úřadě nebo na univerzitě se studenty či vyučujícími.

Finance

Poplatky za studium jsem již rozepsal v prvním odstavci. V něm je obsažena další služba univerzity – přístup do knihoven. Stravování v rámci univerzity jsem nevyužil a ani se o ní neinformoval. Nicméně v komplexu UBC se nachází mnoho kaváren, simple restaurací či fast foodů, jsem si jist, že ani něco na způsob menzy nebude chybět. Dalšími výdaji je bydlení. To může být ve Vancouveru poměrně finančně náročné. Já jsem bydlil v samostatném pokoji, v soukromém bytě, kde jsem měl k dispozici sociální zařízení, veškeré příslušenství v kuchyni a v obývací místnosti. To vše za 400 CDN/měsíc (= cca 10 000 Kč). Chtěl bych však upozornit, že vzhledem k byrokratickým nutnostem by si každý student měl s předstihem zjistit, zda či spíše v jaké podobě budou potvrzení o ubytování ubytovatelem poskytnuta a zda tyto budou uznány domácí institucí. Jídlo – nejlevnější varianta je vaření si doma. Produkty v kanadských supermarketech jsou přibližně stejně drahé jako u nás, případně nepatrně dražší. Restaurace jsou poměrně drahé, ani fast foody nevychází příliš levně na rozdíl od blízkých USA. Doprava – bez ní se ve Vancouveru neobejdete. Komplex UBC se nachází mimo centrum, autobusem cesta trvá cca 30 minut (srovnatelné s kampusem v Brně). Měsíční jízdenka jedné zóny, kam spadá i UBC komplex, vyjde (jaro 2016) na 91 kanadských dolarů. Pokud člověk nejezdí denně, vyplatí se kupovat si jízdenky zvlášť.

Proč byste tuto instituci doporučili

UBC je studentům velmi otevřena, odráží se v ní celkově kanadská společnost jako taková. UBC má v Kanadě ale i ve Spojených státech „zvuk“ a její vyučující (alespoň těch několik, co jsem poznal osobně, nebo slyšel reference od ostatních studentů) jsou odborníky na svých místech včetně vyučovacích kompetencí. Vancouver je neobyčejné město, jedno s nejlepších k životu vůbec (dle výsledků několika anket). Blízkost hranic s USA, hodinka vozem do zasněžených krásných hor, případně několik desítek minut trajektem na přilehlý a divoký Vancouver Island, kulturní, futuristické, přátelské a multikulturní město par excellence z tohoto místa dělá přesně to, co se v daných anketách hodnotí...

Odkaz na youtube


Napište nám, jaké byly vaše zkušenosti

Maximální počet fotografií: 10 (max. 32MB).